Projectes d'activitats, legalitzacions i llicències

Projectes industrials, gestió d'obra i instal·lacions

Jaume Colomer Consulting d’Enginyeria, realitza projectes d’Enginyeria I de Instal·lacions en general.
Per dur a terme una activitat, obra o instal·lació es necessària l’Autorització de l’Administració.
La nostra empresa s’encarrega de tots els tràmits des de l’inici fins a l’obtenció dels permisos.

Alguns dels nostres serveis d’enginyeria, consulteu-los tots a la secció serveis

Obres de Construcció Industrial i reformes de locals. tràmits de projectes d’obra i direcció

Obres i Direcció

Obres de Construcció Industrial i reformes de locals. Realitzem tots els tràmits referents als projectes d’obra i direcció

Legalització d’instal·lacions elèctriques, activitats i la seva tramitació

Instal·lacions i Legalitzacions

Legalització d’instal·lacions elèctriques, activitats i la seva tramitació

Mesuraments acústics i projectes d’aïllament i condicionament acústic

Consultoria Acústica

Mesuraments acústics i projectes d’aïllament i condicionament acústic

Consultoria i realització de projectes d'enginyeria industrial i projectes d'obra

Sobre Nosaltres

Empresa d’enginyeria amb mes de 30 anys d’experiència en el sector.

Consultoria i realització de projectes d’enginyeria